רכזת קהילה

רכזת קהילה | עדכון אחרון:  16/01/2022 19:20

המציאות החברתית קהילתית בישוב הינו דינאמית ומשתנה , כל קהילה בריאה חווה שינויים - היא צומחת, מזדקנת, קולטת, משתנה מבחינת אופי האוכלוסייה , וככל שהישוב גדל כך נוצר מגוון תתי קהילות ונוצרים צרכים שונים לכל אחת . 

בהתאם נדרשת התוויה של מענה מקצועי הולם לתחומי הקהילה והתרבות מענה זה ניתן בדמות רכזת קהילה. מתן השירותים הקהילתיים , הפיתוח הקהילתי, יצירת הזדהות ותחושת שייכות מטופלים ברמה המקומית יישובית . 

הישוב רואה את רכזת קהילה נושאת תפקיד משמעותי ביותר, תפקיד מנהיגותי בקהילה רכזת הינה גורם מקצועי בתחום החברתי-קהילתי בישוב, האמונה על חיזוק החוסן הקהילתי ומהווה כתובת מקצועית משמעותית כלפי פנים וחוץ לעינייני חברה וקהילה בהתאם לצרכי הישוב.  

וכך משפיעה על תחושת השייכות של התושב כלפי המקום בו הוא גר, על מעורבותו בעשייה הישובית, על תחושת גאוות יחידה כלפי הישוב ועל תחושת ביטחון חברתית וקהילתית המבוססת על אמון והדדיות. 

 

אנו עדים לצרכים רבים אשר להם נדרשים היום מענים איכותיים חדשניים וייחודיים : 

  • חיבור בין האוכלוסייה החדשה עם האוכלוסיה הותיקה. 
  • שמירת המסורת היישובית והנצחת דור המייסדים .
  • צרכים קהילתיים רבים ומגוונים שיש לתת מענה רחב.
  • מתן חיזוק לוועדות הישוביות והרצון לשלב בוועדות כוחות חדשים. 
  • צורך לתאם בין בעלי תפקידים ותכניות שונות המופעלות בישוב. 
  • הצורך לחזק את פעילות הנוער בתכנים משמעותיים נוספים.
  • צורך לחיזוק הפעילות התרבותי בישוב.
  • צורך לחזק את תחושת השייכות והגאווה המקומית. 
  • צורך לחזק את הרישות החברתי, התמיכה והחיבורים בין האנשים בישוב כדי לתת מענה לצרכים שונים. 

לאור צרכים אלה ,יש צורך בישוב בתפקיד של רכזת קהילתית

תפקידה של הרכזת לעבוד בשיתוף פעולה לצד מזכיר הישוב מול וועד ההנהלה של הישוב, תושבים,ובעלי תפקידים, וועדות חברתיות בישוב, וגם מול המחלקות החברתיות במועצה, לשאוב את הפרויקטים והתכניות שיש להן להציע ולשווקם לתושבים על פי צרכים. היא מהווה כתובת מקצועית עם כל בעלי התפקיד בישוב (ספרנית, רכז/ת נוער,רכז חוגים,וכו...)

האמרה "כי האדם עושה את התפקיד" מקבלת כאן משמעות רבה לאור רב מימדיותיו של התפקיד. 

 

קהילה היא תופעה מופלאה של פעילות , התנדבות ושיתוף שנראים כאילו מתרחשים מעצמם. אבל באמת זה רק נראה כאילו ההתרחשות היא מעצמה. 

מאחורי כל קהילה פורחת ותוססת עומדת רכזת קהילה מופלאה עוד יותר. רכזת שיודעת להניע, למצוא חן ולפעול בשום שכל.

הפעילות בנעימות ובחכמה מאחורי הקלעים היא המפתח לפריחת הקהילה והפיכתה לקהילה מגובשת וחזקה. 

 

שלושה עקרונות עבודה של רכזת קהילה:

1. עיקרון המנהיגות - רכזת קהילה היא אשת מקצוע היא מובילה ומנהלת את התחום הקהילתי על כל תחומיו ותפקידיו.

2. עיקרון השיתוף - נדבך מרכזי בבניית החוסן הקהילתי הוא שיתוף התושבים. ככל שהתושב שותף יותר ומעורב יותר בעשיה , כך הוא מרגיש משמעותי יותר בקהילה , שייך יותר - וכך הוא שמח יותר במקום בו הוא גר . 

3. עיקרון התיווך - מתוקף תפקידה היא מקבלת פניות רבות מתושבים על צורכי הפרט והמשפחה . מעודכנת בשמחות או להבדיל באבלות מסייעת ככל האפשר , משתדלת להכיר בקשיים מנתחת מצבים ומגדירה צרכים והחשוב מכל - לשייך לכל צורך מענה מתאים . היא החוליה המקשרת בין התושב למנהיגות הישוב ולאנשי מקצוע הפועלים בישוב. הגורם המתווך בין המועצה על כל מחלקותיה. 

 

מטרת התפקיד : 

פיתוח התפיסה הקהילתית הכוללת של הישוב , תוך שימת דגש על גיבוש והתוויה של מדיניות ופעילויות מערכתיות לטובת התושבים והקהילה. 

כל זאת מתוך מטרה לעצב נורמות של הזדהות ולכידות קהילתית בישוב.