רכז/ת קהילה

רכזת קהילה | עדכון אחרון:  21/07/2021 12:08

המציאות החברתית קהילתית בישוב הינו דינאמית ומשתנה , כל קהילה בריאה חווה שינויים - היא צומחת, מזדקנת, קולטת, משתנה מבחינת אופי האוכלוסייה , וככל שהישוב גדל כך נוצר מגוון תתי קהילות ונוצרים צרכים שונים לכל אחת . 

בהתאם נדרשת התוויה של מענה מקצועי הולם לתחומי הקהילה והתרבות מענה זה ניתן בדמות רכז/ת קהילה. מתן השירותים הקהילתיים , הפיתוח הקהילתי, יצירת הזדהות ותחושת שייכות מטופלים ברמה המקומית יישובית . 

הישוב רואה את רכז/ת קהילה נושא/ת תפקיד משמעותי ביותר, תפקיד מנהיגותי בקהילה רכז/ת הינו/ה הגורם מקצועי בתחום החברתי-קהילתי בישוב, האמון/ה על חיזוק החוסן הקהילתי ומהווה כתובת מקצועית משמעותית כלפי פנים וחוץ לעינייני חברה וקהילה בהתאם לצרכי הישוב.  

וכך משפיע על תחושת השייכות של התושב כלפי המקום בו הוא גר, על מעורבותו בעשייה הישובית, על תחושת גאוות יחידה כלפי הישוב ועל תחושת ביטחון חברתית וקהילתית המבוססת על אמון והדדיות. 

 

אנו עדים לצרכים רבים אשר להם נדרשים היום מענים איכותיים חדשניים וייחודיים : 

 • חיבור בין האוכלוסייה החדשה עם האוכלוסיה הותיקה. 
 • שמירת המסורת היישובית והנצחת דור המייסדים .
 • צרכים קהילתיים רבים ומגוונים שיש לתת מענה רחב.
 • מתן חיזוק לוועדות הישוביות והרצון לשלב בוועדות כוחות חדשים. 
 • צורך לתאם בין בעלי תפקידים ותכניות שונות המופעלות בישוב. 
 • הצורך לחזק את פעילות הנוער בתכנים משמעותיים נוספים.
 • צורך לחיזוק הפעילות התרבותית ביישובים 
 • צורך לחזק את תחושת השייכות והגאווה המקומית. 
 • צורך לחזק את הרישות החברתי, התמיכה והחיבורים בין האנשים בישוב כדי לתת מענה לצרכים שונים. 

לאור צרכים אלה ,יש צורך בישוב בתפקיד של רכז/ת קהילתית

תפקידו/ה של הרכז/ת לעבוד בשיתוף פעולה לצד מזכיר הישוב מול הוועד הנהלה של הישוב, תושבים,ובעלי תפקידים, וועדות חברתיות בישוב, וגם מול המחלקות החברתיות במועצה, לשאוב את הפרויקטים והתכניות שיש להן להציע ולשווקם לתושבים על פי צרכים. הוא /היא מהווה כתובת מקצועית עם כל בעלי התפקיד בישוב(ספרנית, רכז/ת נוער,רכז חוגים,וכו...)

האמרה "כי האדם עושה את התפקיד" מקבלת כאן משמעות רבה עקב רב מימדיותיו של התפקיד. 

 

קהילה היא תופעה מופלאה של פעילות , התנדבות ושיתוף שנראים כאילו מתרחשים מעצמם. אבל באמת זה רק נראה כאילו ההתרחשות היא מעצמה. 

מאחורי כל קהילה פורחת ותוססת עומדת רכז/ת קהילה מופלא/ה עוד יותר. רכז/ת שיודע/ת להניע , למצוא חן ולפעות בשכל טוב.

הפעילות בנעימות ובחכמה מאחורי הקלעים היא המפתח לפריחת הקהילה והפיכתה לקהילה מגושת וחזקה. 

 

שלושה עקרונות עבודה של רכז/ת קהילה:

1. עיקרון המנהיגות - רכז/ת קהילה היא /הוא איש/ת מקצוע היא מובילה ומנהלת את התחום הקהילתי על כל תחומיות ותקידיו 

2. עיקרון השיתוף - נדבך מרכזי בבניית החוסן הקהילתי הוא שיתוף התושבים.ככל שהתושב שותף יותר ומעורב יותר בעשיה , כך הוא מרגיש משמעותי יותר בקהילה , שייך יותר - וכך הוא שמח יותר במקום בו הוא גר . 

3. עקרון התיווך - מתוקף תפקידה היא/ הוא מקבל/ת פניות רבות מתושבים על צורכי הפרט והמשפחה . מעודכנת בשמחות ומשתדלת להכיר בקשיים מנתחת מצבים ומגידרה צרכים והחשוב מכל - לשייך לכל צורה מענה מתרים . היא החוליה המקשרת בין התושב למנהיגות הישוב ולאנשי מקצוע הפועלים בישוב. הגורם המתווך בין המועצה על כל מחלקותיה. 

 

מטרת התפקיד : 

פיתוח התפיסה הקהילתית הכוללת של הישוב , תוך שימת דגש על גיבוש והתוויה של מדיניות ופעילויות מערכתיות לטובת התושבים והקהילה. 

כל זאת מתוך מטרה לעצב נורמות של הזדהות ולכידות קהילתית בישוב.

הגדרת התפקיד : 

1. אחריות על כלל הפעילות הקהילתית בישוב ובפרט פעילות התרבות.

2. היכרות עומק עם הקהילה - קהילה דורשת אבחון ואיתור של צרכים ורצונות בישוב. לכן, בעת כניסת הרכז/ת לתפקיד עליו לערוך מיפוי צרכים מקיף ואבחון ישובי. 

(סקר/שאלון/חוגי בית/קבוצות מיקוד/שיחות עם תושבים , בעלי תפקידים, חברי וועד וכו'.... 

3.כתיבת תכנית חברה וקהילה שנתית -  התכנית החברתית נגזרת ממיפוי האוכלוסיה על צרכיה השונים. התכנית מתייחסת לכלל הישוב וכן לפי חלוקה של קבוצות בישוב. (כגון: צעירים , ותיקים,שכונות שונות, וכו....)בהתאם ניהול ועמידה ביעדי התקציב בשיתוף המזכיר וועד ההנהלה של הישוב.וגיוס משאבים לפי הצורך לטובת התכנית . 

תחומי אחריות ועבודה : 

1.  ייזום הנעה ולוויו פרוייקטים ותהליכים מיוחדים היכרות עומק עם הקהילה. 

 •  מייצרת לעצמה מידע לגבי הקהילה ע"י מיפוי צרכים -מיפוי ואיתור מתמיד של צרכים קהילתיים, חברתיים וחינוכיים, בשיתוף גורמים מקצועיים חיצוניים אחרים (כגון: בניית הסכמות בישוב, תכנית אסטרטגית, חוסן משפחתי וכו..)אמצעים: סקר , שאלון , חוגי בית, קבוצות מיקוד, צוות היגוי, שיחות עם תושבים, בעלי תפקידים ועוד..) מיפוי זה מחויב בכניסה לתפקיד.
 • הנעת הנהגת הישוב לגבש חזון ישובי.
 • כתיבה ועבודה ע"פ תכנית שנתית - על רכז/ת הקהילה להגדיר מטרות ויעדים בתחילת כל שנה, בניית תוכניות מתומחרות ומתוקצבות , המותאמות למטרות ולצרכים, זאת בתיאום עם מזכיר הישוב. מסייעת לרכז/ת קהילה לגייס שותפים בזמן , לעמוד בתקציב השנתי ולהגדיל אותו מבעוד מועד, לשתף את המזכירות בתהליכים קהילתיים ועוד. התכנית תבנה ע"פ מיפוי והגדרת סדרי עדיפויות הצרכים. 
 • ייזום תכנון ובנית תוכניות קהילתיות המעודדות דיאלוג בין התושבים/הקהילות השונות המרכיבות את הישוב. 
 • איתור ואבחון בעיות מצטברות בקהילות השונות של הישוב והכנת תוכניות התערבות אינטגרטיביות למניעתן, פתרונן - בשיתוף עם גורמים חיצוניים. ​​​​

2. ייזום תכנון והפעלה של מערך החוגים ביישוב.

רכז/ת הקהילה מנהלת מערך חוגים עשיר הנותן מענה לכלל האוכלוסייה, תוך התייחסות לצרכים של פרט וכלל, שכבות גיל וכו...

ניהול מערך החוגים מתחיל משלב המיפוי, איתור , וסגירה עם מעבירי חוגים שלב ההרשמה וכמובן ההתנהלות השותפת במהלך השנה. 

 • בדיקת צרכים לפי קבוצות גיל וקהילי יעד שונים בישוב . החלטה אסטרטגית על אופי תוכנית החוגים בישוב. 
 • תכנון והפעלה של מערך חוגים ישובי : קביעת וסגירת תכנית שנתית של חוגים וסדנאות , שיווק ופרסום התוכנית, הרשמה והרצת חוגים בעיקר בתחילת שנה ולאורכה לפי הצורך.... המותאמים למגוון הגילאים בישוב 
 • הפעלת רכז חוגים לפי הצורך. 

3. ליווי והקמה הפעלה ותיחזוק של מתנדבים לקהילה : 

 • הקמה של וועדות שונות בקהילה , בהתאם לצרכי הקהילה ובשיתוף וועד ההנהלה של הישוב. 
 • גיוס תושבים ע"פ כישוריהם ויכולותיהם לקידום נושאים והצטרפות לוועדות השונות בישוב בשיתוף ועד הישוב ודמויות מפתח נוספות בישוב. 
 • ליווי פעילות כל וועדה לאורך השנה. שותפה בתהליכי ריענון וגיוס, הכשרה, תחזוקה הוקרה וכתיבת תכניות עבודה שנתיות , מביאה לוועדות הסתכלות רחבה על הנעשה בישוב ועל הצרכים הישוביים.
 • חיבור בין הוועדות ויוצרת ישתופי פעולה.  
 • טיפוח שימור פעילים מתנדבים לעבודה חברתית בישוב . כמו כן תגמולם והערכתם בקהילה. 
 • יכולת למנף מיזמים ורעיונות חברתיים המוצעים ע"י תושבים ויכולת גיוס ורתימת אנשים להובלת הרעיון.
 • פיתוח ושדרוג של שירותים קהילתיים :כגון: ספרייה משחקייה, מרכז הפעלה, צהרון, ועוד....

4. ייזום תכנון והפעלת של פעילויות התרבות והקהילה בישוב , בשיתוף וועד הנהלה הישוב והוועדות השונות :

שימוש בתרבות ככלי קהילתי למענים וצרכים קהילתיים בישוב, אירועי תרבות מהווים עבור הקהילה הזדמנות ליצירת מפגש ושיח ועבור רכז/ת קהילה אמצעי לקידום המטרות החברתיות שהציבה לעצמה. 

 • ייזום תכנון והפעלה של אירועי תרבות - המותאמים לכלל התושבים לקבוצות גיל ועניין 
 • ריכוז ואחריות על קיום אירועי תרבות בישוב , בדגש על חגים ומועדים וטקסים , כולל שיווק ופרסום. 
 •  יוזמה של פעילויות קהילתיות נוספות. 
 • גיוס תושבים להתנדבות באירועים שונים ועידוד יוזמות מהקהילה. 

5. טיפול באירועי חירום - תכלול פעילויות החוסן הישובית ובפרט צח"י:

בעת משבר או חירום (ביטחוני או קהילתי) היא תהיה שותפה מלאה ותסייע לצח"י בכל הנדרש. היא תהיה בקשר עם יו"ר צח"י ותדאג לחיבורים עם הגורמים הרלוונטיים במועצה.

 • תכלול פעילות צח"י בישוב וקשר עם יו"ר צח"י לפי הצורך. 
 •  חיבור בני/ות הנוער לפעילות חוסן הישובית , בשותפות עם רכז /ת הנוער. 
 • קשר עם גורמים רלוונטיים במועצה - רווחה , ביטחון, הרשות למניעת אלימות, סמין ואלכוהול.

6. קליטה וליווי משפחות חדשות וסיוע בשילובן בישוב:

לרכז/ת קהילה אחריות על מערך הקליטה בישוב לפני הגעת הנקלטים ואקלומם. 

היא שותפה בקביעת מדיניות קליטה בשיתוף וועדת קליטה והוועד. 

בתהליך האקלום היא דואגת לניהול ופיתוח מערך קליטת הפנים :הקמה וגיוס פעילים שמירה על קשר עם המשפחות החדשות ובירור צרכיהן ע"י ועדת קליטה ובסיוע משפחות מלוות , חיפוש אחר רעיונות לקליטת פנים נעימה וחיבור החדשים לכלל הקהילה. 

 

 • קביעת יעדי קליטה וליווי של יו"ר וועדת קליטה. 
 • לדאוג לקשר עם המשפחות החדשות ע"י ליווי ומעקב אחרי פעילות הועדה.
 • בירור צרכים בקרב משפחות חדשות .
 • חיבור כלל הקהילה לנושא הקליטה של הישוב.
 • חיפוש אחר רעיונות הולמים לקליטה טובה של משפחות בישוב. 

7. רווחה : 

רכז/ת הקהילה מקדמת את החוסן המשפחתי תוך איתור צרכים בקרב תושבי הישוב. 

הכלת החלשים ותמיכתם בקהילה מהווה מרכיב תושב בחוסן קהילתי ומחזקת את ביטחון הפרט בקהילת מגוריו. 

ברמת הפרט רכז/ת הקהילה מסייעת באיתור משפחות נזקקות ומתווכת בינן לבין המענים הקיימים בקהילה ובמועצה.

ברמת הכלל , היא מזהה תופעות ומגמות ומפתחת מענים ברמת הקהילה, כגון תוכניות מניעה, הרצאות וכו

 • התחום הזה העבודה הינה תיווכית בעיקר. 
 • קשר עם העו"ס הישובית להעברת מידע כללי ופרטני לפי הצורך. 
 • סיוע למשפחות : תיווך לועד רווחה ישובית , גיוס מתנדבים בתחום לפי צורך  
 • מתן מענה יישובי קהילתי לצרכים בתחום הרווחה והחוסן המשפחתי .(לדוגמא: שיתוף "פעמונים" בישוב" , הרצאות, סדנאות, חוגי הורים , וכו'...)
 • הקמה ושדרוג תשתיות ישוביות שמספקות מעטפת כמו בועדות חסד יולדות, קרן צדקה, פורום מוגנות, וכו....

8. חינוך :

רכזת קהילה מחויבת בהסתכלות רחבה על כלל תחומי החינוך בישוב. 

היא תקדם ותניע את העשיה החינוכית על כל גווניה הן את התחומים השייכים לחינוך הפורמאלי (מוסדות חינוך) והן את התחומים השייכים לחינוך הלא פורמאלי (תנועת נוער , תופעות התנהגותיות כמו ונדליזם או אלימוד ועוד) בשיתוף הוועדות רלוונטיות חינוך, נוער... ויחד עם בעלי תפקידים רלוונטים בתוך הישוב.

 • עבודה מול גורמים שונים בתחום החינוך בישוב ומחוצה לו לרווחת התושבים בקבלת מענה ושירותים בתחום החינוך. מנהלת מעון/ גני ילדים/ וועדת חינוך... מחלקות המועצה ובעלי תפקידים רלוונטיים. 

9. בנייה תכניות לחיזוק הקשר של הנוער לישוב:

 • ליווי עבודת רכז/ת תנועת הנוער. 
 • סיוע בהקמת ועת נוער -מנהיגות חינוכית משמעותית בישוב. בשיתוף עם רכז /ת נוער. 
 • בדיקת צרכים בנושא וקביעת תכנית לחיזוק נוער וקהילה פיתוח תוכניות בישוב בשיתוף עם רכז /ת נוער.
 • פיתוח תוכניות בישוב כגון: פרויקט התנדבות נוער, חיבור הנוער לתהליכים יישוביים 
 • בדיקת צרכים בקרב הורי מתבגרים ומענה בהתאם. 

10. ייזום ובניית ערוצי תקשורת ורשתות חברתיות :

 

שקיפות גיבוש ושיח קהילתי מהווים עמוד תווך בחיי קהילות  העידן הטכנולוגי העצים יכולות אלו (פורומים, דוא"ל, ווטצאפ, ופייסבוק)

יצירת פלטפורמות דיגיטליות לקשרים עם התושבים ולקשרים בין התושבים בינם לבין עצמם . דיווח , פרסום וקבלת משוב. 

רכז/ת קהילה דואגת לקיום מנגנוני העברת מידע מהממסד לתושבים , ומצד שני היא מפתחת ומשדרגת מנגנוני שיח בין תושבי הישוב לבין עצמם ע"פ תתי קהילות והישוב כולו ובין התושבים למוסדות הישוב. 

היא מפתחת תשתיות ומנגנונים המאפשרים שיח בריא, מאפשר, מכיל ושקוף היוצר חיבור ואמון, 

 

11. אחריות ועבודה מערכתית מול בעלי תפקידים חברתיים בישוב ומחוץ לישוב : 

עבודה מערכתית בשיתוף הגורמים הרלוונטיים והמשמעותיים בישוב היא יוצרת חיבורים בין מגוון גורמים, אנשים,בעלי תפקידים ומוסדות מתוך הישוב ומבחוץ , אשר עוסקים בתחומים שונים הנוגעים לחיי הקהילה.

 • פגישה עם מזכיר הישוב.(אחת לחודשיים)
 • פגישת ליווי עם יו"ר תרבות, (לפחות אחת לשבועיים)
 • הנחיית ועדת תרבות יישובית (פעם בחודש) 
 • פגישה עם וועד הנהלה . 
 • עבודה בשותפות עם רכז/ת נוער בישוב בכל הקשור לשילוב הנוער בפעילויות הקהילה - (אחת לשבועיים).
 • עבודה בשותפות עם בעלי תפקידים רלוונטים נוספים בישוב. 
 • קשר הדוק עם גורמים במועצה : מחלקת ישובים וצמיחה / מחלקת תרבות ונוער/ מחלקת חינוך/ רווחה/ מתנ"ס רכזי קהילה עמיתים , וכו...
 • ליווי בעלי תפקידים אחרים : כמו ספרנית , רכז חוגים, רכז/ נוער, חצר וכו...
 • השתתפות בדיונים רלוונטיים חברתיים ואחרים . 
 • השתתפות בתוכניות קהילתיות המשותפות לקהילה ולמועצה. 
 • שותפות פעילה בפורום רכזי הקהילה (כולל השתלמויות )

 

 

 

 

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: