הגדרת תפקיד - רכזת קהילה

| עדכון אחרון:  16/01/2022 19:21

 

1. אחריות על כלל הפעילות הקהילתית בישוב ובפרט פעילות התרבות.

2. היכרות עומק עם הקהילה - קהילה דורשת אבחון ואיתור של צרכים ורצונות בישוב. לכן, בעת כניסת הרכזת לתפקיד עליו לערוך מיפוי צרכים מקיף ואבחון ישובי. 

(סקר/שאלון/חוגי בית/קבוצות מיקוד/שיחות עם תושבים , בעלי תפקידים, חברי וועד וכו'.... )

3.כתיבת תכנית חברה וקהילה שנתית -  התכנית החברתית נגזרת ממיפוי האוכלוסיה על צרכיה השונים. התכנית מתייחסת לכלל הישוב וכן לפי חלוקה של קבוצות בישוב. (כגון: צעירים , ותיקים,שכונות שונות, וכו....)בהתאם ניהול ועמידה ביעדי התקציב בשיתוף המזכיר וועד ההנהלה של הישוב.

גיוס משאבים לפי הצורך לטובת התכנית . 

תחומי אחריות ועבודה : 

1.  ייזום הנעה וליווי פרוייקטים ותהליכים מיוחדים היכרות עומק עם הקהילה. 

 •  מייצרת לעצמה מידע לגבי הקהילה ע"י מיפוי צרכים -מיפוי ואיתור מתמיד של צרכים קהילתיים, חברתיים וחינוכיים, בשיתוף גורמים מקצועיים חיצוניים אחרים (כגון: בניית הסכמות בישוב, תכנית אסטרטגית, חוסן משפחתי וכו..)אמצעים: סקר , שאלון , חוגי בית, קבוצות מיקוד, צוות היגוי, שיחות עם תושבים, בעלי תפקידים ועוד..) מיפוי זה מחויב בכניסה לתפקיד.
 • הנעת הנהגת הישוב לגבש חזון ישובי.
 • כתיבה ועבודה ע"פ תכנית שנתית - על רכזת הקהילה להגדיר מטרות ויעדים בתחילת כל שנה, בניית תוכניות מתומחרות ומתוקצבות , המותאמות למטרות ולצרכים, זאת בתיאום עם מזכיר הישוב. מסייע לרכזת קהילה לגייס שותפים בזמן , לעמוד בתקציב השנתי ולהגדיל אותו מבעוד מועד, לשתף את המזכירות בתהליכים קהילתיים ועוד. התכנית תבנה ע"פ מיפוי והגדרת סדרי עדיפויות הצרכים. 
 • ייזום תכנון ובנית תוכניות קהילתיות המעודדות דיאלוג בין התושבים / הקהילות השונות המרכיבות את הישוב. 
 • איתור ואבחון בעיות מצטברות בקהילות השונות של הישוב והכנת תוכניות התערבות אינטגרטיביות למניעתן, פתרונן - בשיתוף עם גורמים חיצוניים. ​​​​

2. ייזום תכנון והפעלה של מערך החוגים ביישוב.

רכזת הקהילה מנהלת מערך חוגים עשיר הנותן מענה לכלל האוכלוסייה, תוך התייחסות לצרכים של פרט וכלל, שכבות גיל וכו... , ניהול מערך החוגים מתחיל משלב המיפוי, איתור , וסגירה עם מעבירי חוגים משלב ההרשמה וכמובן ההתנהלות השוטפת במהלך השנה. 

 • בדיקת צרכים לפי קבוצות גיל וקהלי יעד שונים בישוב . החלטה אסטרטגית על אופי תוכנית החוגים בישוב. 
 • תכנון והפעלה של מערך חוגים ישובי : קביעת וסגירת תכנית שנתית של חוגים וסדנאות , שיווק ופרסום התוכנית, ההרשמה והרצת חוגים בעיקר בתחילת שנה ולאורכה לפי הצורך.... המותאמים למגוון הגילאים בישוב.
 • הפעלת רכז חוגים לפי הצורך. 

3. ליווי, הקמה, הפעלה ותיחזוק של מתנדבים בקהילה : 

 • הקמה של וועדות שונות בקהילה , בהתאם לצרכי הקהילה ובשיתוף וועד ההנהלה של הישוב. 
 • גיוס תושבים ע"פ כישוריהם ויכולותיהם לקידום נושאים והצטרפות לוועדות השונות בישוב בשיתוף וועד ההנהלה ודמויות מפתח נוספות בישוב. 
 • ליווי פעילות כל וועדה לאורך השנה. להיות שותפה בתהליכי ריענון וגיוס, הכשרה, תחזוקה הוקרה וכתיבת תכניות עבודה שנתיות , מביאה לוועדות הסתכלות רחבה על הנעשה בישוב ועל הצרכים הישוביים.
 • חיבור בין הוועדות ויוצרת שיתופי פעולה.  
 • טיפוח ושימור פעילים מתנדבים לעבודה חברתית בישוב . כמו כן תגמולם והערכתם בקהילה. 
 • יכולת למנף מיזמים ורעיונות חברתיים המוצעים ע"י תושבים ויכולת גיוס ורתימת אנשים להובלת הרעיון.
 • פיתוח ושדרוג של שירותים קהילתיים :כגון: ספרייה משחקייה, מרכז הפעלה, צהרון, ועוד....

4. ייזום תכנון והפעלה של פעילויות התרבות והקהילה בישוב , בשיתוף וועד ההנהלה והוועדות השונות :

שימוש בתרבות ככלי קהילתי למענים וצרכים קהילתיים בישוב, אירועי תרבות מהווים עבור הקהילה הזדמנות ליצירת מפגש ושיח ועבור רכזת קהילה אמצעי לקידום המטרות החברתיות שהציבה לעצמה. 

 • ייזום תכנון והפעלה של אירועי תרבות - המותאמים לכלל התושבים לקבוצות גיל ועניין 
 • ריכוז ואחריות על קיום אירועי תרבות בישוב , בדגש על חגים, מועדים וטקסים , כולל שיווק ופרסום. 
 •  יוזמה של פעילויות קהילתיות נוספות. 
 • גיוס תושבים להתנדבות באירועים שונים ועידוד יוזמות מהקהילה. 

5. טיפול באירועי חירום - תיכלול פעילויות החוסן הישובית ובפרט צח"י:

בעת משבר או חירום (ביטחוני או קהילתי) היא תהיה שותפה מלאה ותסייע לצח"י בכל הנדרש. היא תהיה בקשר עם יו"ר צח"י ותדאג לחיבורים עם הגורמים הרלוונטיים במועצה.

 • תכלול פעילות צח"י בישוב וקשר עם יו"ר צח"י לפי הצורך. 
 •  חיבור בני/ות הנוער לפעילות חוסן הישובית , בשותפות עם רכזת הנוער. 
 • קשר עם גורמים רלוונטיים במועצה - רווחה , ביטחון, הרשות למניעת אלימות, סמים ואלכוהול.

6. ליווי משפחות חדשות וסיוע בשילובן בישוב:

לרכזת הקהילה אחריות על מערך הקליטה בישוב לפני הגעת הנקלטים ואקלומם. 

בתהליך האקלום היא דואגת לניהול ופיתוח מערך קליטת הפנים :הקמה וגיוס פעילים, שמירה על קשר עם המשפחות החדשות ובירור צרכיהן ע"י ועדת קליטה ובסיוע משפחות מלוות , חיפוש אחר רעיונות לקליטת פנים נעימה וחיבור החדשים לכלל הקהילה. 

 

7. רווחה : 

רכזת הקהילה מקדמת את החוסן קהילתי תוך איתור צרכים בקרב תושבי הישוב. 

הכלת החלשים ותמיכתם בקהילה מהווה מרכיב חשוב בחוסן קהילתי ומחזקת את ביטחון הפרט בקהילת מגוריו. ברמת הפרט רכזת הקהילה מסייעת באיתור משפחות נזקקות ומתווכת בינן לבין המענים הקיימים בקהילה ובמועצה.

ברמת הכלל , היא מזהה תופעות ומגמות ומפתחת מענים ברמת הקהילה, כגון תוכניות מניעה, הרצאות וכו

 • התחום הזה העבודה הינה תיווכית בעיקר. 
 • קשר עם העו"ס הישובית להעברת מידע כללי ופרטני לפי הצורך. 
 • סיוע למשפחות : תיווך לועד רווחה ישובית , גיוס מתנדבים בתחום לפי צורך.  
 • מתן מענה יישובי קהילתי לצרכים בתחום הרווחה והחוסן המשפחתי .(לדוגמא: שיתוף "פעמונים" בישוב, הרצאות, סדנאות, חוגי הורים , וכו'...)
 • הקמה ושדרוג תשתיות ישוביות שמספקות מעטפת כמו בועדות חסד, יולדות, קרן צדקה, פורום מוגנות, וכו....

8. ליווי עבודות רכז הנוער של הישוב:

 • סיוע בהקמת ועדת נוער -מנהיגות חינוכית משמעותית בישוב בשיתוף עם רכז הנוער.
 • בדיקת צרכים בנושא וקביעת תכנית לחיזוק נוער וקהילה.
 • פיתוח תוכניות בישוב עם רכז הנוער כגון: פרויקט התנדבות נוער, חיבור הנוער לתהליכים יישוביים 
 • בדיקת צרכים בקרב הורי מתבגרים ומענה בהתאם. 

9. ייזום ובניית ערוצי תקשורת ורשתות חברתיות :

שקיפות, גיבוש ושיח קהילתי מהווים עמוד תווך בחיי קהילות. העידן הטכנולוגי העצים יכולות אלו (פורומים, דוא"ל, ווטסאפ, ופייסבוק)

יצירת פלטפורמות דיגיטליות לקשרים עם התושבים ולקשרים בין התושבים בינם לבין עצמם . דיווח , פרסום וקבלת משוב. 

רכזת קהילה דואגת לקיום מנגנוני העברת מידע מהממסד לתושבים , ומצד שני היא מפתחת ומשדרגת מנגנוני שיח בין תושבי הישוב לבין עצמם ע"פ תתי קהילות והישוב כולו ובין התושבים למוסדות הישוב. 

היא מפתחת תשתיות ומנגנונים המאפשרים שיח בריא, מאפשר, מכיל ושקוף היוצר חיבור ואמון.

 

10. אחריות ועבודה מערכתית מול בעלי תפקידים חברתיים בישוב ומחוץ לישוב : 

עבודה מערכתית בשיתוף הגורמים הרלוונטיים והמשמעותיים בישו, יוצרת חיבורים בין מגוון גורמים, אנשים, בעלי תפקידים ומוסדות מתוך הישוב ומבחוץ , אשר עוסקים בתחומים שונים הנוגעים לחיי הקהילה.

 • פגישה עם מזכיר הישוב.
 • פגישת ליווי עם יו"ר תרבות. 
 • הנחיית ועדת תרבות יישובית.
 • פגישה עם וועד הנהלה.
 • עבודה בשותפות עם רכזת נוער בישוב בכל הקשור לשילוב הנוער בפעילויות הקהילה.
 • עבודה בשותפות עם בעלי תפקידים רלוונטים נוספים בישוב. 
 • קשר הדוק עם גורמים במועצה : מחלקת ישובים וצמיחה / מחלקת תרבות ונוער/ מחלקת חינוך/ רווחה, מתנ"ס, רכזי קהילה עמיתים וכו...
 • ליווי בעלי תפקידים אחרים : כמו ספרנית , רכז חוגים, רכז/ נוער, חצר וכו...
 • השתתפות בדיונים רלוונטיים חברתיים ואחרים . 
 • השתתפות בתוכניות קהילתיות המשותפות לקהילה ולמועצה. 
 • שותפות פעילה בפורום רכזי הקהילה (כולל השתלמויות )