מצלמת LPR- זיהוי מספר רכב ופתיחת שער אוטומטית .

תושבים יקרים שלום ,

טופס הרשמה זה נועד להסדיר את רשימת הרכבים למערכת כך שהשער ייפתח אוטומטית ללא צורך בחיוג או בשלט אלו הרכבים שיוכנסו למערכת : 

1. רכבי תושבים של תושבים קבועים בישוב , ובכלל זה בנים בוגרים ובלבד שהם מתגוררים דרך קבע בבית ההורים. 

יודגש: הכוונה לרכב קבוע המשמש תושב.

2. עובדי הישוב הקבועים.

כדי לשמור על אחידות בתנאים - לא יהיו חריגות מהרכבים הרשומים לעיל מי שלא כלול ברשימה זו לא יוכנס למערכת גם אם הוא מבקר תכופות בישוב . 

עבור אלה ואחרים ניתן יהיה לפתוח את השער כפי שקיים היום מנגנון פתיחת השער ע"י חיוג טלפוני או שלט - ממשיך לפעול. 

אני מתחייב כי :

* בשעות שאין שומר בשער - אמתין לאחר הכניסה עד לסגירת השער (רכב שייכנס ולא ימתין עד לסגירת השער - יוצא מהמערכת מיידית (ישנן מצלמות בש.ג.)

* אני מתחייב לדווח על מכירת הרכב או החלפתו במזכירות הישוב . (יש למלא שוב את הטופס ולרשום הסרת רכב ישן)