מזכירות שמעה

מזכירות שמעה | עדכון אחרון:  22/08/2021 12:56

המזכירות של הישוב נמצאים ברחוב הגפן ליד גן המשחקים והמגרש ספורט . משרד מזכיר הישוב , משרד המזכירה , מנהל משק, ושירותי דואר.

מזכירות הישוב היא מרכז השליטה של האגודה, הפעלת המזכירות כמרכז מידע ומענה לפניות התושבים.

במזכירות הישוב מתבצע הלכה למעשה ניהולו השוטף של הישוב בכל התחומים, המזכירות מייצגת את הישוב מול הרשויות השונות והמועצה ומטפלת בכל עינייני הישוב .

 

שעות פעילות :

בימים א-ה בשעות בבוקר : 8:00 עד 13:30

ביום ב' ערב 17:00 עד 19:00

 

טלפון : 08-6654661

פקס :   08-6654963

מייל : [email protected]

 

מזכיר הישוב –

תפקידו של אבי מזכיר הישוב – משמש כמנהל כללי של פעילויות האגודה , הוא מנהל ומרכז  את ענייני הישוב השוטפים את החברה והקהילה מבחינה מוניציפלית, בקשר עם גורמי חוץ , כפוף לוועד ההנהלה של הקהילה מנהל ומוציא לפועל את החלטות הועד.

מקדם פרוייקטים תוך ניהול וייצוג העבודה מול משרדי המנהל האזרחי, המועצה האזורית, ומספר רב של משרדים אחרים ויזמים שונים.

 

מזכירת הישוב - 

מזכירת הישוב אחראית על ניהול המשרד, המזכירה מטפלת בכל ענייני הישוב בכל התחומים מרכזת ומתפעלת של כלל העבודה המנהלית הקשורה בהפעלת משרדי האגודה לטובת התושב, המוסדות, והוועדות בישוב.

קביעת פגישות ותיאומן עם הגורמים הנוגעים. עדכון שוטף של כל הנתונים במחשב. קבלת תשלומים ועדכונם השוטף במערכת התשלומים, ביצוע שוטף של גבייה מהתושבים /לקוחות/צרכנים/ המשמשים את הישוב.

מתן מענה לכל הפונים הן תושבי הישוב והן גורמים חיצוניים בתחום אחריותה ובהתאם לצורך ריכוז הפעילות סביב מתן שירות הדואר בישוב.

 

בנושאי :איסוף זבל, פינוי גזם , מפגעים בדרך, תאורת רחוב , ביוב ציבורי , כלבים משוטטים ועוד ניתן לפנות למועצה (לפתוח קריאה דרך האפליקציה של "המועצה אזורית הר חברון ").

 

 

 

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: