וועדת חינוך

חינוך | עדכון אחרון: 16/01/2022 20:13

מערכות החינוך בישוב : 

פעוטון - מגיל לידה עד 3

גן ילדים - "גן רקפת" לגילאי 3 עד 6. 

תלמידי בית הספר לומדים מחוץ לישוב עם הסעות למסגרות החינוך הלוך וחזור :

חינוך יסודי -    בית ספר "עמית" במיתר - חילוני

                     בית ספר "דביר " בעתניאל - דתי ממלכתי 

                     בית ספר "חמדת" במיתר - ממלכתי דתי

חינוך על יסודי - בית ספר "מיתרים" במיתר - חילוני 

 

צהרונים מתופעלים ע"י מתנ"ס הר חברון  לילדי הגן ולכיתות א-ג . 

 

נוער לאומי - החל מכיתה ג' ואילך בפעילות שבועית, מחנות וטיולים בחופשות, פועלת בשיתוף עם רכז הנוער.

 

וועדת חינוך:

 וועדת חינוך מנהלת את פעילות החינוך החברתי היישובי ,  פעילות בשכבות מגיל לידה עד י"ב.

הוועדה כפופה לוועד ההנהלה , דנה בסוגיות חינוכיות מלווה, תומכת, מסייעת ומוציאה לפועל את החלטות הוועד הנוגעות להליכי החינוך השונים בכל המסגרות החינוכיות. כולל תנועת  הנוער.

החינוך החברתי קהילתי בישוב שואף להיות מסגרת חברתית מוגנת בה יוכלו ילדי הישוב להפגש ולקיים פעילויות מעשירות מלמדות ומהנות .       

 

תפקידי וועדת חינוך :

הנם גיבוש חזון חינוכי יישובי פיתוח, יישום והטמעת היעדים השנתיים והרב שנתיים של הישוב בתחומי החינוך. 

 הוועדה פועלת לחזק את השיתוף פעולה בין מוסדות חינוך , וועדי הורים והנהלת בישוב. 

הועדה פועלת במקביל ובשיתוף פעולה עם ועדת תרבות , רכזת קהילה ורכז הנוער כדי ליצור יחד אירועים משתפים את מירב הקהילה ,

מתוך תפיסה מרכזית הרואה בפעילות בחגים ואירועים הזדמנות לעשייה משותפת וקירוב לבבות לחיזוק הקהילה. 

ועדת חינוך מסייעת להנהלת היישוב במתן ייעוץ במגוון של נושאים הקשורים לחינוך,

בקידום יוזמות בתחום החינוך הנתונות במכות הוועד , בגיוס ובקידום מיזמים משותפים עם גורמים מחוץ ליישוב .

הוועדה עוסקת בניהול וביצוע מטלות שוטפות לקיום ופיתוח של מערכת החינוך בישוב. 

מעורבת בצרכים השוטפים של המעון הגנים בתי הספר והצהרון. 

מטרות וועדת חינוך:

לקדם את החינוך בישוב , להרחיב ולשפר את השירותים החינוכיים הניתנים לתושבים.

לקדם יוזמות חינוכיות חדשות ולהעצים את המוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

אלבומים