מערכת חירום - שמעה

  יומן אירועים:

  מדווח/ת:
  לקבוצה:
  דיווח:

  ממלאי תפקיד בחירום

  הנהגת הישוב

  וועד הנהלה
  אטיאס דנהאשר אביקוסטיקה סינטיה - יו"ר מזכירות שמעהנגאוקר חייםסביון משהגרין הודיה

  מטה חירום

  צח"י
  אשר אביכהן מיכלמינקוביץ אורי - רבש"ץעמנו אורטלעמנו אילניתברמי גליהגורביץ דודו - חבר מזכירותגרין הודיהבן דוד חגיתנהרי טלסביון יוחאיאשתר קוגן לריסהאלימלך סמדרקארליקר עינבישעיהו ענתאדר שושעורקבי שרהחדידה תמי

  ביטחון

  רבשצ
  מינקוביץ אורי - רבש"ץ

  רפואה

  צח"י רפואה
  סויסה מרסלעורקבי שהםנהרי טלעורקבי שרה